BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

BESSENYEI FERENC MŰVÉSZETI DÍJ


Bessenyei Ferenc szülővárosa, Hódmezővásárhely művészeti díjat alapított, melyet Bessenyei Ferencről neveztek el. A Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, amely a kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész, Hódmezővásárhely Díszpolgárának nevét viseli, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegyének hozzájárulásával 2008. május 29-én hozott rendeletében alapította meg.

A díjalapítás történetéről és az eddigi díjkiosztó ünnepségekről a ITT, és a HÍREK oldalon olvasható beszámoló


Beszámoló a 2018. évi díjátadásról

Balázs Péter színész, rendező, színigazgató
kapta a 2018. évi Bessenyei-díjat

Hódmezővásárhely közgyűlése a 2017. december 18-i ülésén úgy döntött, hogy a 2018. évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiosztandó Bessenyei Ferenc Művészeti díjat Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari díjas művésznek ítéli oda. Egyúttal arról is döntött, hogy a 2018-as évtől kezdődően a díjjal járó 500 ezer forintos jutalmat másfél millióra emeli, ami egyfelől a Bessenyei-díj rangját, másfelől a díj népszerűségét növeli.

A 2018. január 21-én, vasárnap a Bessenyei Művelődési Házban tartott díjátadó ünnepség – a szokáshoz híven – idén is a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Majd Nagy Benjámin hódmezővásárhelyi diák elszavalta Petőfi Sándor – korunkban igencsak aktuális – „A magyarok istene” című versét.

Ezután Hegedűs Zoltán a város „polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterének” ünnepi beszéde következett, melyet Kodály Zoltán szavainak idézésével kezdett: „A kultúrát nem lehet örökölni. Ha az egymást követő nemzedékek elődeik által rájuk hagyott hagyományait, kultúráját, azok idővel megszűnnek létezni. A magyar kultúrát évszázadokon át egyaránt sújtották külső és belső támadások. Nekünk mégis sikerült megmaradnunk magyarnak, megőrizve kultúránkat, szokásainkat, nyelvünket és hagyományainkat. Napjainkban is küzdelmet folytatunk. A magyar és az európai kultúrát is folyamatos támadások érik. Ezért mindannyiunk közös érdeke és feladata, hogy magyarságunkat, európaiságunkat és vásárhelyiségünket minden eszközzel megőrizzük.”
     Majd elmondta, hogy a városban az utóbbi években arra törekedtek, hogy ne csak a magyar kultúra, hanem a lokális, alföldi régióra és a városra jellemző szellemi és tárgyi értékek is minél szélesebb körben kerüljenek reprezentálásra és megóvásra. Példának említette a Vásárhelyi Őszi Tárlatot, valamint a város által alapított díjakat. „A 2008-ban alapított Bessenyei Ferenc Művészeti Díjjal pedig a magyar kultúra és művészet területén kiemelkedő eredményeket elérő művészeket ismerjük el.”
     Beszédét ezzel a bejelentéssel zárta: „Az elismerés megbecsülését nemcsak Bessenyei Ferenc neve erősíti, de az is, hogy ettől az évtől kezdődően, Hódmezővásárhely közgyűlésének döntése alapján, másfél millió forintra emelkedett a díjjal együtt járó pénzjutalom. Bízom benne, hogy a díj hozzájárul a magyar kultúra megőrzéséhez, és szívből gratulálok Balázs Péter színművésznek eddigi kimagasló munkásságáért, melyhez kívánok további jó egészséget és nagyon sok sikert!”

Az alpolgármester úr után B. Élthes Eszter mondta el köszöntő beszédét. – Elsőnek Almási István, 2017. novemberében elhunyt polgármester és a Bessenyei-díj kapcsolatáról emlékezett meg. Mielőtt rátért Balázs Péter méltatására, örömét fejezte ki, hogy idén már 10. alkalommal osztják ki a díjat. A díjazottakkal kapcsolatban idézte Árva László igazgató úr találó megfogalmazását: „A kitüntettek »vásárhelyiségét« Bessenyei Ferenc személye garantálja, ő az, aki a díjazottakat Hódmezővásárhellyel összeköti.”
     Utána Balázs Pétert idézte egy interjújából: „Nem szeretném, hogy elképzeléseim politikai csatározásokra adjanak okot.” E mondat kapcsán kiemelte, hogy „a művészet csak akkor képes feladatát elvégezni, az embereket nevelni, egy népet összetartani, egy országot megőrizni, ha felülemelkedik a mindennapokon, és nem válik se a napi politika, se a napi divat kiszolgálójává, pláne nem ezek játékszerévé. Ezt vallotta Bessenyei Ferenc, és e szellemiség szerint dolgozik Maga is egész életében”.
     Beszéde végén a díjhoz és közelgő 75. születésnapja alkalmából így köszöntötte Balázs Pétert: „…azt kívánom Magának, hogy vállaljon még sokáig szereplést, igazgatást, rendezést, hogy a közönség a mai szellemi zűrzavarban tiszta dolgokat is láthasson.”

Ezt követően Szeberényi Klára, az est házigazdája, Lázár János – „aki egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt sajnos nem tud részt venni az ünnepségen” – Miniszterelnökséget vezető miniszter levelét olvasta fel:

Tisztelt Balázs Péter, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Bessenyei Ferenc művészeti díj szándékunk és hitünk szerint egyszerre helyi és országos kitüntetés.

Olyan díj, amelyet évről-évre idehaza, Hódmezővásárhelyen adunk át az arra leginkább érdemes művészeknek, ám korántsem pusztán a szűkebb pátriánk – a város, az Alföld, netán a keleti országrész – kulturális örökségének gyarapításáért, hanem a szó legszorosabb értelmében vett országos jelentőségű művészeti teljesítményért.

Annakidején, amikor a városvezetés létrehozta a díjat, Bessenyei Ferenc özvegye, Eszter asszony nagy örömmel, de csak egy bizonyos föltétellel járult hozzá ahhoz, hogy az újonnan létrehozott művészeti elismerés néhai férje, a vásárhelyi gyökerű és mindvégig vásárhelyi szívű színészlegenda nevét viselje.
     Föltételét szívesen idézem most a díj ez évi kitüntetettje, a kiváló színész, rendező és színi direktor, Balázs Péter méltatásaképpen is:
     „A díjazásra kijelölt személynek (...), illetve az ő művészeti tevékenységének meg kell felelnie annak a szellemiségnek, amelynek értelmében Bessenyei Ferenc egész pályája során dolgozott és küzdött, s amelyet Bessenyei Ferenc egész életében, szünet nélkül és politikai helyzettől függetlenül minden fórumon számtalan alkalommal kinyilvánított.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Díjazott!

Elképzelni sem tudok egyszerűbb, tisztább, mégis ünnepélyesebb laudációt annál, mint, hogy Önökkel együtt most megállapítsam: Balázs Péter főigazgató úr olyan művészünk és olyan honfitársunk, aki Bessenyei Ferenc örökségéhez mindkét minőségében méltónak találtatott.
     A Bessenyei Ferenc díj 2018-as évi díjazottjának tiszta szívből gratulálok, további munkájához jó egészséget és töretlen alkotókedvet kívánok!

Őszinte nagyrabecsüléssel,
Lázár János

A köszöntő beszédek elhangzása után a vásárhelyi tévé munkatársai által készített kisfilm következett, mely Balázs Péter művészi pályafutását mutatta be. A film után Hegedűs Zoltán alpolgármester úr és Élthes Eszter átadta a Bessenyei díjat a kitüntetettnek.

Balázs Péter köszönő beszédében elmondta, hogy mennyire szerette és tisztelte Bessenyei Ferencet. „Az életem és a szerencsém úgy hozta, hogy személyesen ismerhettem, és mellette a színpadon és a tévéjátékokban is előfordulhattam. Személyes fellépéseink során sokat beszélgettünk, a korkülönbség és sok minden más különbség dacára, kedvelt engem. Nagyon jókat tudtunk beszélgetni. … Megfogadtam, hogy úgy fogok, úgy próbálok viselkedni színházvezetőként, hogy az tessék Bessenyei Ferencnek és a hozzá hasonló nagy művészeknek. Költészet, dal, tehetség, életerő, nemzetszeretet – ez volt Bessenyei, és ez az, amit átvitt értelemben úgy érzem, örököltem tőle.”

A művész arról is beszélt, hogy – bár a bemutató filmben erről nem esett szó –, élete egyik legkedvesebb filmje volt Németh László Égető Eszter című művének többrészes tévéfilm-adaptációja, amit Hintsch György rendezett, és amiben ő játszotta a főszerepet, és aminek külső felvételeit Hódmezővásárhelyen forgatták. Ekkor hat héten keresztül a városban lakott. Ezért jól ismeri a várost, és azóta is többször járt itt.
     „Nem lehet az ember elégedett, végzi a munkáját. Ha a Jóisten, a szerencse, a képességei és még sok minden összejátszik, akkor most itt állhat és beszélhet erről.” Balázs Péter hozzátette, áldja a sorsot, amiért vezethet egy színházat Szolnokon és megvalósíthatja azokat a dolgokat, amiket Bessenyei Ferenc is szeretett.
     Végül azt is elárulta, hogy ezek a hetek nemcsak a Bessenyei-díj miatt válnak minden bizonnyal emlékezetessé számára, hanem azért is, mert pár hét múlva, március 5-én ünnepli 75. születésnapját, és feleségével – aki az átadóra is elkísérte – pár héttel ezelőtt, december végén ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

Részlet Balázs Péter köszönő beszédéből

A díjátadó ünnepséget Tapolcsányi Katalin zongoraművész játéka zárta, aki Liszt Ferenc „A genfi harangok” című művét adta elő.


Rövid szünet után a hódmezővásárhelyi Bessenyei Színkör az Árendás Néptáncegyüttes és a Talléros Zenekar tagjainak közreműködésével, Benkő Brigitta rendezésében Petőfi Sándor „A helység kalapácsa” című komikus eposzát mutatta be. Az előadás a díjazott és a meghívott vendégek körében nagy sikert aratott.

Az ünnepi estről az interneten a következő oldalak számolnak be részletesen, sok képpel:
     1. Jancsovics Klaudia cikke a http://www.vasarhely24.com/kultura/balazs-peter-bessenyei-az-elsok-kozott-az-elsok-koze-tartozott oldalon
     2. Égető Réka cikke a http://promenad.hu/cikk/a-nemzet-szeretetet-orokoltem-bessenyeitol-185415 oldalon
     3. http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=12318


Feltéve: 2018. január 26.
Kiegészítés: 2018. február 10.


VISSZA


             ÉLETE          PÁLYÁJA         SZÍNHÁZ          KEZDŐLAP          FILM-TV          EGYÉB          KÉPGALÉRIA