BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

BESSENYEI FERENC MŰVÉSZETI DÍJ

Művészeti díjat neveztek el Bessenyei Ferencről


Bessenyei Ferenc szülővárosa, Hódmezővásárhely művészeti díjat alapított, melyet Bessenyei Ferencről neveztek el. A Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, amely a kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész, Hódmezővásárhely Díszpolgárának nevét viseli, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegyének hozzájárulásával 2008. május 29-én hozott rendeletében alapította meg.

A díjalapítás előzménye ez év februárjára nyúlik vissza, amikor is egy szocialista városatya felvetette egy művészeti díj megalapításának ötletét. A város vezetői, miután elfogadták a javaslatot, felvették a kapcsolatot Bessenyei Ferenc özvegyével, kérve az özvegy engedélyét a díjnak Bessenyei Ferencről történő elnevezéséhez.

Az özvegy azzal a feltétellel adta hozzájárulását, ha „a díj kiírásában szerepel az a követelmény, hogy a díjazásra kijelölt személyek, csoportok, illetve az ő művészeti tevékenységük megfelel annak a szellemiségnek, amelynek értelmében Bessenyei Ferenc egész pályája során dolgozott és küzdött, s amelyet Bessenyei Ferenc egész életében, szünet nélkül és politikai helyzettől függetlenül minden fórumon számtalan alkalommal kinyilvánított”.

Miután a kiírás eleget tett ennek a feltételnek, a város közgyűlése 2008. május 29-én rendeletileg megalapította a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, melyet első ízben 2009. január 22-én adnak ki.

Kapcsolódó cikkek:
         1. A polgármester úrnak a közgyűlés elé terjesztett 2008. február 7-i javaslata;
         2. Bessenyei Ferenc özvegyének hozzájárulása;
         3. A közgyűlés 2008. május 29-i határozata;
         4. Képek Bessenyei Ferenc díszpolgárrá avatása napjáról, 2004. március 15-éről.


Beszámoló a 2009-es évi, első díjátadásról


Beszámoló a 2010-es évi, második díjátadásról


Beszámoló a 2011-es, harmadik díjátadásról

A 2011-ben, a harmadízben odaítélt Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat a Magyar Kultúra Napján, 2011. január 22-én a Városháza Dísztermében megtartott Díszközgyűlésen adta át Dr. Lázár János polgármester. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete – a bírálóbizottság javaslata alapján – a 2011-es Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat egyéni kategóriában Zoltán Péter klarinétművész-tanárnak, míg a csoportos kategóriában a Városi Fúvószenekarnak ítélte oda.

Az ünnepségen elsőnek Dr. Lázár János tartotta meg köszöntőjét, melyben mindenekelőtt a kultúra fontosságáról beszélt. Azt taglalta, hogy Magyarországot, a magyar népet történelmében mindig a kultúrája mentette meg és tartotta fenn, a legnehezebb pillanatokban is.
     Lázár János beszédét azzal a bejelentéssel zárta, hogy 2012-től a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat kiterjesztik az egész Kárpát-medencére, hogy az elismerés példa és szimbólum legyen az egész magyar kultúra számára. A gyakorlatban ezt úgy valósítják meg, hogy ezentúl két kategóriában osztanak díjat, 2012-től minden évben egy helyi, illetve a városhoz kötődő és egy országos, illetve magyar nemzetiségű művészt díjaznak.

A polgármester úr köszöntője után egy mintegy 10 perces film következett Bessenyei Ferenccel. A filmben a közönség részleteket látott a „Mestersége színész” portréműsorból és néhány nevezetes alőadásból. A felvétel azzal a jelenettel zárult, melyben a Nemzeti Színházban 2004. február 11-én megrendezett születésnapi gálán Dr. Lázár János átadja Bessenyei Ferencnek a Hódmezővásárhely díszpolgára kitüntetést.

A film után Bessenyeiné dr. Élthes Eszter tartotta meg köszöntő beszédét, melyet a polgármester úr szavaira reagálva azzal kezdett, hogy a várost ért belvízi károk, valamint a sokak számára egyre nehezebbé váló élet korában nehéz a kultúra fontosságáról beszélni, pedig a kultúra a mindennapi életben is megtakarításhoz vezet, hiszen hozzásegít az egészségesebb, helyesebb, egyszerűbb, jobban beosztott, s ennek következtében olcsóbb élethez.
     Majd Dr. Lázár János úr 2009-es ünnepi beszédét idézve – aki akkor azt mondta, hogy még ma is az irigység játszik közre abban, hogy Bessenyei Ferenc művészete és alakja nem kapja meg azt az elismerést, ami kijár neki –, megemlítette, hogy tapasztalatai alapján nem csak az irigység, hanem a tudatlanság, a tájékozatlanság és az igénytelenség az, ami ebben nagy szerepet játszik, mely tulajdonságok egyébként is a kultúra legnagyobb ellenségei.
     Ezután örömét fejezte ki, hogy az idei díjátadáson maga Bessenyei Ferenc is látható, hallható volt, és azt a reményét hangsúlyozta, hogy ez a jövőben a városban többször is elő fog fordulni. A díjazottaknak azt kívánta, hogy legyenek büszkék arra, hogy olyan emberről elnevezett díjat vehettek át, aki nem csak Hódmezővásárhely, de az egész magyar színházművészet egyik, ha nem a legnagyobb és legértékesebb alakja volt.
     B. Élthes Eszter köszöntője végén a polgármester úrnak átadta a városnak szánt ajándékát, egy dokumentációs anyagot, melyet az Országos Levéltárban, a Történelmi Hivatalban, a Széchényi Könyvtárban és a Színháztörténeti Intézetben végzett kutatásai alapján állított össze Bessenyei Ferencnek és a magyar művészeknek 1956-t előidéző tevékenységéről.

Ezután Almási István alpolgármester úr méltatta Zoltán Péter pályafutását és művészi tevékenységét. A díjat Dr. Lázár János és B. Élthes Eszter adta át a klarinétművésznek, aki ezt rövid beszédében köszönte meg.

A csoportos kategória győztesét, a Városi Fúvószenekart Dr. Kószó Péter alpolgármester úr mutatta be. A díjátadás után az elismerést az együttes vezetője, Vágó János köszönte meg.

Az ünnepségen a Hódmezővásárhelyi Helyőrség Zenekarának kamaracsoportja közreműködött. A díszközgyűlés szokás szerint a Szózat közös eléneklésével fejeződött be.

A 2011. január 22-én, szombaton, a Magyar Kultúra Napján, a délután 15 órakor kezdődő ünnepélyes díjátadás előtt, a Városháza dísztermének előterében kiállítás nyílt „A magyar Himnusz kultuszának nyomában” címmel Dr. Nagy Ádám magángyűjteményéből. A megnyitó beszéd előtt Bessenyei Ferenc előadásában elhangzott a Himnusz.

Az elismeréssel a város pecsétjével ellátott oklevél és a Bessenyei Ferenc portréját ábrázoló plakett – Nagy Attila szobrászművész alkotása – mellett 500 ezer forintos pénzdíj is jár.

A fotók a közgyűlésen bemutatott Bessenyei-filmből valók.

A díjátadásról többek között a következő internetes oldalakon olvashatnak:
         hodmezovasarhely.hu
         vasarhelyihirek.hu>
         delmagyar.hu
         mti.hu
         hirado.hu
         hvg.hu

Az interneten található számtalan írás közül álljon itt a delmagyar.hu oldalon Imre Péter által készített beszámoló, mely a „Zenészeké a Bessenyei-díj Vásárhelyen” címet viseli.


Hódmezővásárhely - A magyar kultúra napját díszközgyűléssel és a Bessenyei Ferenc Művészeti Díj átadásával ünnepelték szombaton Vásárhelyen. Idén Zoltán Péter klarinétművész, tanár és a Városi Fúvószenekar kapta a kétszeres Kossuth-díjas színészlegendáról, a város díszpolgáráról elnevezett elismerést.

1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc – ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Vásárhelyen díszközgyűlésen adják át helyi kötődésű művésznek, csoportnak a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat – szombaton immár harmadik alkalommal talált gazdára az elismerés.

– Az elmúlt évszázadok során sokszor csakis nemzeti kultúránk, nyelvünk védett meg minket kritikus helyzetekben, abból meríthettünk erőt támadásokkal szemben, majd az újrakezdéshez, hirdette összetartozásunkat. Egy nemzet akkor lehet erős, ha a kultúra beépül a mindennapi életbe – mondta köszöntőjében Lázár János polgármester. Hangsúlyozta: Vásárhely is mindig fontosnak tartotta a kultúra ápolását, ezért is kerültek előtérbe az ezzel kapcsolatos beruházások, fejlesztések. Bejelentette: indítványozza a közgyűlésnek, a Bessenyei-díjat ezután ne csak vásárhelyi és a városhoz kötődő művészek kaphassák meg, az egész Kárpát-medencéből kandidálhassanak rá.

Filmbejátszással, montázzsal megidézték a névadó színészóriás legemlékezetesebb színpadi és filmszerepeit. Özvegye, B. Élthes Eszter azt mondta: – Nagyon nehéz Feri után megszólalni, ezzel a pár kockával is bizonyította művészi és emberi nagyságát, és azt, hogy a magyar színjátszás egyik, ha nem a legnagyobb egyénisége, alakja volt. Köszönöm szülővárosának, hogy ápolják az emlékét.

A díjról

A vásárhelyi közgyűlés a színészlegenda özvegye, B. Élthes Eszter hozzájárulásával 2008 májusában alapította a Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, amelyet első alkalommal 2009. január 22-én adtak át. Az elismerést minden évben olyan kiemelkedőt nyújtó művészeknek ítélik meg, akik tevékenységükkel méltó módon képviselik a város híres szülötte szellemiségét.

Ezután Lázár János és B. Élthes Eszter átadta a Bessenyei-díjat Zoltán Péter klarinétművésznek, a Péczely Attila Zeneiskola tanárának és a Városi Fúvószenekarnak. Az 1978-ban alakult, 60 tagú együttes nevében Vágó János karnagy vette át az elismerést, amely mindkét kategóriában nettó 500 ezer forinttal jár, a város pecsétjével ellátott oklevél és Bessenyei-plakett mellett.

– Nagy megtiszteltetés és boldogság, hogy olyan elődök, mint Kónya Krisztina és Hegedűs Endre után megkaphattam a Bessenyei-díjat. Külön öröm, hogy szülővárosom ismerte el eddigi munkásságomat, művészetemet – mondta a 37 éves Zoltán Péter, aki tagja a Városi Fúvószenekarnak is. – A tapsok mellé ezzel a díjjal óriási erkölcsi elismerést kaptunk – fogalmazott Vágó János –, ami nagyon fontos a számunkra, és lendületet ad a folytatáshoz. Köszönjük és remélem, még sok örömöt szerezhetünk a vásárhelyieknek.

Himnusz-kiállítás

A díszterem előterében ismét megrendezték a Himnuszhoz kötődő, Nagy Ádám gyűjteményéből összeállított tárlatot, amelyet Árva László, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola Igazgatója nyitott meg. Megható és felemelő volt, hogy a jelenlévők felvételről, Bessenyei Ferenc tolmácsolásában hallgathatták meg Kölcsey Ferenc költeményét.

A fotón, melyet Frank Yvette készített, a 60 tagú Városi Fúvószenekar nevében Vágó János karnagy veszi át az elismerést.


VISSZA


             ÉLETE          PÁLYÁJA         SZÍNHÁZ          KEZDŐLAP          FILM-TV          EGYÉB          KÉPGALÉRIA