BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

SZÍNHÁZI SZEREPEI

„Bessenyei Ferencet férfias alkata, zengő orgánuma, szenvedélyes szuggesztivitása a klasszikus hősök szerepkörére tette alkalmassá. Bánk bán megformálásában egy évszázad jó és rossz hagyományaival kellett megküzdenie, de adottságai jóformán nehézség nélkül segítették át a szerep buktatóin. Asztrov doktor alakításában már alig parázslik a szenvedély: belülről fakadó méabúval szemléli egész osztályának kérlelhetetlen pusztulását. Illyés népi hőseiben meggyőzően ötvözte össze a plebejus forradalmár és a bölcs népvezér vonásait. A művészpálya egyik csúcsa Kossuth-alakítása volt, amelyben szintézisbe olvadnak a forradalmár és az államférfi jellegzetességei. Sikeres Othello-alakítása újabb színfolt: remek katona és jólelkű, gyermeki kedély, fogalma sincs az élet aljasságairól, gyöngéd szerelmes,


aki szörnyeteggé változik, amikor fölbillen a lelki egyensúlya. A modern színjátszásban oly ritkán felbukkanó őszinte pátosz természetesen fakad erejéből, tempe-ramentumából. Németh László merőben más jellegű alakjainak, Galilei, Hódi professzor, hiteles és szuggesztív ábrá-zolásában a hatalmas intellektust, s a lélek mélyébe ható belső vívódást domborítja ki. Ugyancsak intellektuális elemekből szövődött össze Tyrone figurája, O’Neill darabjában, aki a könnyű siker aprópénzére váltotta fel tálentumát. Rendkívül szuggesztíven tud életre kelteni orosz figurákat is: Fegyát Az élő holttestből vagy a hóbortos Tyetyerevet, akinek furcsaságai mögött mindig érezni lehet az elkallódott lángészt.”

Színházi Kislexikon, Gondolat Kiadó 1969.

Teljes autentikus színházi szereplistájának bemutatása előtt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a nekrológok túlnyomó többségében, egyes, pályáját bemutató összefoglalókban, internetes kiadványokban, az 1969-es Színházi Kislexikonban, az 1971-es Új Filmlexikonban, az 1991-ben megjelent Kortárs Magyar Színészlexikonban és az 1994-es Magyar Színházművészeti Lexikonban szereplő adatokkal ellentétben, Bessenyei Ferenc SOHASEM JÁTSZOTTA HAMLETET ÉS CYRANOT. „A kisujjamban több energia van, mint ebben a dán királyfiban”, mondta, amivel természetesen nem Shakespeare darabját, hanem a címszereplő lelki alkatát jellemezte csak. Cyrano szerepe szintén nem lett volna neki való. A Hamletben Claudiust alakította, páyája során több ízben is, a Cyranoban pedig mindössze egy kis epizódszerepet, az első kadétot játszotta pályájának egészen a kezdetén, Szegeden.Ez az oldal-sorozat Bessenyei Ferenc színházi szerepeit két részre osztja mutatja be. Az első feldolgozás szerepeit időrendben sorolja fel. A második oldalon leghíresebb, legjelentősebb és kedvenc szerepei kerülnek bemutatásra, de ez a bemutatás semmilyen sorrendet nem követ.


1.
SZÍNPADI SZEREPEI
IDŐRENDI FELSOROLÁSBAN
2.
SZÍNHÁZI SZEREPEINEK
BEMUTATÁSA


1989. február 6. Erkel Színház, a 70 éves Bessenyei Ferenc születésnapi köszöntése
a díszletül szolgáló nagyméretű képeken Bessenyei Ferenc leghíresebb szerepfotói láthatóak

balról jobbra: Kossuth, Széchenyi, Zorba, Fegya (Élő holttest), Svángya, Tevje, Ható Ignác, Bánk, Hemingway, Görgey, Othello     ÉLETE         PÁLYÁJA         KEZDŐLAP         FILM-TV         EGYÉB         KÉPGALÉRIA