BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

SZÍNHÁZI GALÉRIA – 9/1

1939-42       1942-44       1944       1945/46       1946/47       1947       1947-49       1949/50
1950/51       1951/52       1952/53       1953/54       1954/55       1955/56       1956-60       1960-63
1963-67       1967-70       1970-73       1973-79       1979-87       1987-től

NEMZETI SZÍNHÁZ – 1950-1963


1950-1951-es  ÉVADAZ 1950-51-ES ÉVAD TÖBBI OLDALA
JEGYZŐKÖNYVEK              PÁLYA              SZÍNHÁZA Blaha Lujza téri színház épülete a Rákóczí út,
illetve a körút felül nézve;

képek a színház belsejébőla színház előcsarnoka


A Nemzeti Színház évadnyitó plakátja

Shakespeare: Macbeth
Rendező: Rátai Dénes

Macbeth: Major Tamás
Lady Macbeth: Tőkés Anna

Banquo: Bessenyei Ferenc

néhány további név a szereplőlistáról:
Balázs Samu, Ladányi Ferenc
Kállai Ferenc, Raksányi Gellért
Makláry János, Várkonyi Zoltán


A Nemzeti kamaraszínházának, a Magyar Színháznak első bemutatója ebben az évadban:

1950. október 13-án:
Lavrenyov: Amerika hangja

Rendező: Várkonyi Zoltán

Houston ezredes: Bessenyei Ferenc

néhány további név a szereplőlistáról:
Makay Margit, Básti Lajos, Szörényi Éva
Várkonyi Zoltán, Kállai Ferenc, Balázs Samu
Rajczy Lajos, Makláry Zoltán

és ugyanez december 8-tól a nagy Nemzetiben

O'Leary: Bessenyei Ferenc
1950. december 21.
Trenyov: Ljubov Jarovája

Rendező: Horvai István
Díszlettervező: Varga Mátyás

Ljubov Jarovája: Gobbi Hilda
Mihail Jarovoj: Várkonyi Zoltán
Koskin: Rajczy Lajos
Pánova: Lukács Margit
Svángya: Bessenyei Ferenc
Professzor: Makláry Zoltán
Felesége: Vízvári Mariska
...


Svángya matróz szerepében
Bessenyei Ferenc

1.
mp3 fájltípus: 2,16 MB; 1:34 p

2.
mp3 fájltípus: 1,09 MB; 0:47 p

3.
mp3 fájltípus: 936 KB; 0:40 p
1951. február 7-én:
Gyárfás Miklós: Hatszáz új lakás

Rendező: Marton Endre

Balázs János: Bessenyei Ferenc

néhány további név a szereplőlistáról:
Básti Lajos, Vízváry Mariska, Pásztor János
Rátkai Márton, Ruttkai Éva, Lukács Margit
Makláry Zoltán, Majláth MáriaLukács Margittal és Básti Lajossal


Majláth MáriávalSzatmári Istvánnal és Rátkai MártonnalSiménfalvi SándorralRuttkai Évával

Makláry Zoltánnal és Básti Lajossal
1951. március 28-án:
Fu-Ko: Harcban nőtt fel

Rendező: Marton Endre és Vadász Ilona

Ca Thie Cu: Bessenyei Ferenc

néhány további név a szereplőlistáról:
Bihari József, Mészáros Ági
Makláry Zoltán, Makláry János, Peti Sándor
Pártos Erzsi, Pásztor János, Soós Imre


Jelenetek a darabbólA FARKAS-RATKÓ-DÍJ
Írta: Kávási Klára

Ki tudja már, hogy 150 évvel ezelőtt élt Pécsett egy híres-neves, tiszteletreméltó ügyvéd, vicces társalkodó, érdekes ember, aki legnagyobb sikereit a díszes társaságban azzal aratta, hogy előadta nevezetes történeteit a szabadságharcról, Dérynéről, Egressy Gáborról, amikor ő a Nemzeti Színház színpadán statisztált jurátus barátaival együtt, ingyen és hazafiúi lelkesedésből. Aztán meg ő volt, aki unszolta, támogatta Váradi Antalt, írja már meg azt a rengeteg színész históriát, aminek fele sem igaz, de úgy szép, ahogy ebben az elvarázsolt világban kikerekedik. Farkas István pécsi ügyvéd volt az első Magyarországon, aki a színészi teljesítmény díjazására alapítványt tett. Az első díjátadó ünnepséget Farkas István halála utáni 1884. április 6-án tartották meg a Nemzeti Színházban. 1884-től 2006-ig 119 fiatal színész kapta meg a díjat a művészkollégák szavazatai alapján.

A pesti Nemzeti Színház színészeinek javára létrehozott alapítvány neve:
FARKAS-RASKÓ ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány létrejöttének dátuma: 1877. február 21.
Az alapítók neve: Farkas István, és felesége Raskó Celestin.
Okirat: Pécs város okmánytárának 432. számú ügyirata, Farkas István végrendelete.

A végrendelet alapítványra vonatkozó része:
„A pesti nemzeti színház részére tétessék le egyezer ft. Farkas-Raskó alapítvány czím alatt és kamatai ösztöndíjkép minden év ápr.: 6-án este a színházban nyilvános ünnepéllyel adassanak át azon hazafias színésznek, nemi különbség nélkül, kit erre pályatársai legérdemesebbnek jelölendnek ki.”

A Farkas-Raskó alapítvány és a Farkas-Ratkó-díj története:
Kezdetben – az alapítványtevő végakaratának megfelelően – hazafias érzelmű, a szabadságharc eszméit hűen képviselő színész kapta az ösztöndíjat. Néhány év múlva a Nemzeti Színház társulata úgy határozott, hogy a legjobb alakítást nyújtó fiatal színész kapja a díjat, a társulati tagok titkos szavazása alapján. A pályatársak elismerését kiérdemlő fiatal színész egyik évben nő, másik évben férfi. Alapítványi jutalomban kétszer ugyanaz a személy nem részesülhet.
     A nagy összegű alapítvány kamatait 1884-től 1921-ig ösztöndíjként, pénzjutalomként adták át az arra érdemesnek tartott színészeknek. Az I. világháború utáni infláció az alapítvány alaptőkéjét elapasztotta, mígnem 1921-ben anyagi forrás hiányában a Farkas-Raskó alapítvány megszűnt. 1922-ben nincs jutalmazott. 1923-ban a Nemzeti Színház csináltatott 2 ezüstgyűrűt (egy női, és egy férfi méret), s ez lett a Farkas-Raskó-díj jutalma. A társulat a hagyományokhoz híven, továbbra is minden évben megszavazta a díjat a legjobb alakítást nyújtó fiatal színésznek, aki két évig viselhette a vándorgyűrűt, aztán át kellett adnia utódjának, a következő női, illetve férfi jutalmazottnak. Az ezüstből készült pecsétgyűrűk (rajta a Nemzeti Színház épülete) évtizedeken át vándoroltak kézről kézre, emlékeztetve a nagy elődökre.

1928 után egy téves lexikon címszónak köszönhetően a Farkas-Raskó-díjból Farkas-Ratkó-díj lett. A Magyar Színművészeti Lexikonban közölt adat szerint az alapítványtevő Farkas István neje Ratkó Ilona. Addig minden publikációban Farkas-Raskó alapítványról vagy díjról írtak, ezt követően mindenhol Farkas-Ratkó-díj az elnevezés. Az 1877-es végrendeletben – mely az alapítvány létrehozásáról is szól – a feleség neve: Raskó Celestin. A díjkiosztó ünnepségnek az alapító elgondolása szerint – minden évben Celestin névnapján, április 6-án kellene megtörténnie.
     2001. szeptember 1-től a Hevesi Sándor téri Nemzeti Színház megszűnt, a társulat Pesti Magyar Színház néven folytatta munkáját. 2004-ig a Farkas-Raskó díjat nem adták ki. 2005-től kezdve páratlan évben a Nemzeti Színház társulatának tagjai, páros évben a Pesti Magyar Színház tagjai döntenek titkos szavazással a legjobb alakítást nyújtó színész, vagy színésznő díjazásáról. A jutalom a legendás vándorgyűrű másolata.

1951. május 30-án és június 1-én:
Katona József: Bánk bán

Rendező: Major Tamás és Vámos László

Bánk bán: Rajczy Lajos – Bessenyei Ferenc

Gertrudis: Gobbi Hilda – Tőkés Anna
Melinda: Szörényi Éva
Ottó: Kállai Ferenc – Szatmári István
Petur: Somlay Artur
Biberach: Ungvári László
Tiborc: Bihari József – Makláry Zoltán
Tőkés Annával és Ungvári Lászlóval


Tőkés Annával

1951. június 28-án:
P. Pavlenko: Boldogság

Rendező: Gellért Endre

Ogarnov Viktor: Bessenyei Ferenc


nevek a fantasztikus szereplőlistáról: Ladányi Ferenc, Mészáros Ági, Olty Magda, Major Tamás, Bihari József, Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Pásztor János, Pártos Erzsi, Ferrari Violetta, Tompa Sándor, Rajczy Lajos, Kállai Ferenc, Ungvári László, Makláry János, Raksányi Gellért, Bánffy György

AZ ÉVAD TÖRTÉNÉSEI A JEGYZŐKÖNYVEK TÜKRÉBEN
VISSZA         az OLDAL ELEJÉRE         TOVÁBB


     ÉLETE         PÁLYÁJA         SZÍNHÁZ         KEZDŐLAP         FILM-TV         EGYÉB         KÉPGALÉRIA