BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

BESSENYEI FERENC
FELVÉTELEI
A RÁDIÓ ARCHÍVUMÁBAN

Külön oldal mutatja be – időrendben – Bessenyei Ferenc
TELJES RÁDIÓS PÁLYAFUTÁSÁT


Ezen kívül az
AUDIÓ- és VIDEÓFELVÉTELEKET bemutató oldalon
néhány rádiós színházi közvetítésből is elhangzanak részletek.

2009 októberi állapot: Ljubov Jarovaja (1951); Othello (1954); Az ember tragédiája (1955); Galilei (1957); Ványa bácsi (1960); Hosszú út az éjszakába (1963).


A RÁDIÓ ARCHÍVUMÁBAN TALÁLHATÓ FELVÉTELEK


Ezen az oldalon Bessenyei Ferenc azon rádiófelvételei szerepelnek, melyek a Rádió Archívumában a mai napig megtalálhatók (és remélhetőleg örökre megmaradnak). A felvételek kategóriákba vannak sorolva. E kategóriák: Színházi közvetítések, Színházi művek rádió-feldolgozásai, Rádiószínház, Rádiójátékok, Daljátékok, Mesejátékok, Drámai költemények, Dokumentumdrámák, Irodalmi estek, Mesék, Versek, Egyéb. Az egyes kategóriákon belüli sorrendet a sugárzás időpontja határozta meg.

Annak érzékeltetésére, hogy milyen gazdag volt Bessenyei Ferenc rádiós pályája – és a magyar rádió kulturális műsora! –, és ebből milyen keveset őriz az utókornak az archívum, álljon itt egy – önkényesen kiválasztott év – összehasonlítása.
     1952-ből az archívumban mindössze 3, azaz három műsor található, ebből 2 kommunista rádiójáték és egy színházi közvetítés. Holott ugyanebben az évben a rádió a Nemzeti Színházból a Hamletet is közvetíti, mely a színház egyik legnagyobb vállalkozása, és amelyben Feri a színészkirályt alakítja.
     Még ennél is nagyobb veszteség, hogy a vele és Palló Imrével készített „A két Bánk bán” című felvétel is elveszett. Ezen kívül ugyanebben az évben még 9 rádiójáték, 2 daljáték és 7 irodalmi est is készült – és tűnt el – Bessenyei Ferenc szereplésével. A rádiójátékok közül kiemelkedett a Tamás bátya kunyhója – melyben, ellentétben az 1950 márciusi pécsi előadással (mely a regénynek egy másik feldolgozása volt), ő játssza a címszereplőt –, és Urbán Ernő darabja, a Vihar. Ez utóbbi érdekessége, hogy az eredetileg filmre íródott, és már kész filmet, melyet Fábri Zoltán rendezett, a rádióban Major Tamás rendezi, de Feri mindkettőben ugyanazt a negatív szerepet játssza: Pörnicze Gáspárt. A rádiófelvételt novemberben sugározzák, a filmet decemberben mutatják be a mozik. Egyébként Bessenyei Ferencnek ez az első filmes találkozása Fábri Zoltánnal.
     A 23 felvételből tehát mindössze 3 marad fenn! Körülbelül ez az arány marad meg a továbbiakban is: a felvételek csaknem hét nyolcadát törlik, és kevesebb, mint egy nyolcadát tartják meg!
1.
SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉSEK

Bár a rádió az 50-es 60-as években csaknem minden színházi előadást közvetített, ezekből sem sok, a későbbi időkből pedig szinte semmi nem maradt meg az archívumban. Ez különösen igaz a 70-es évektől, amikor már nem csak nem őriztek meg, de fel sem vettek már jóformán semmit. Ez még akkor sem érthető, ha olykor – az 50, illetve 70 éven belül íródott daraboknál – nehéz volt megszerezni a közvetítés jogát. Ezért nem lehetett felvenni sem a rádióban, sem a tévében például a Hegedűs a háztetőn-t, a Zorba-t, a My Fair Lady-t.
     A legfontosabb előadások sorát, melyek elvesztek, vagy fel sem vették őket, a Bánk bán színházi közvetítése vezeti. Ezt a darabot Bessenyei Ferenc harminc éven keresztül többször, több helyen, több feldolgozásban is eljátszotta, a rádióban még sincs meg egyiknek sem a teljes felvétele. Ugyanígy nincs meg egyetlen olyan Uri muri előadás sem, melyben ő játszotta Szakhmáry Zoltánt, holott a rádió annak idején közvetítette ezeket az előadásokat. De nincs meg az 1952-es Ványa bácsi, a Viharos alkonyat (melyet éveken keresztül több felújításban játszott, és melyeket a rádió annak idején közvetített), az Antonius és Kleopátra, a Rembrandt, a Budai Nagy Antal, az Élő holttest, Danton halála, az Amerikai Elektra, Az áruló, a Széchenyi (e két utóbbiból Ádám Ottó később tévéváltozatot rendezett, melyek a tévé archívumában megtalálhatók), A vezérkari főnök (ez megvan a tévében), Stuart Mária. Ezek csak az 1971-ig hiányzó legeslegfontosabb darabok, 1971-től olyan kevés felvétel maradt, hogy a hiányzók felsorolásának nincs is értelme.
     Ugyanakkor van két olyan színházi előadás, mely mind a rádió, mind a tévé archívumában megvan, s melyek közül az egyik Bessenyei Ferenc nagy kedvence volt: Németh László Mathiász panziója (a Madách Színházból). Nagy kár, hogy se a rádió, se a tévé nem gondol se ennek, se a többi fennmaradt előadás sugárzására. A másik dupla-felvétel Illyés Gyula Tisztákja (a Nemzeti Színházból).

A következő listán NEM a felvett és sugárzott darabok, hanem ezek közül CSAK azok szerepelnek, melyek ma (2010) is megtalálhatók még a rádió archívumában.


      

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Cím

Tartuffe
Amerika hangja
Ljubov Jarovaja
Tűzkeresztség
Az ozorai példa
Fáklyaláng
Vihar
Othello
Úri muri
Az ember tragédiája
Dózsa György
Galilei
A windsori víg nők
Kormos ég
Ványa bácsi
Hajnali tűz
Galilei élete
Holnap folytatjuk
Szentivánéji álom
Hosszú út az éjszakába
Hamlet
Agónia
Mathiász-panzió
Kispolgárok
Téli rege
Fáklyaláng
Szerelmem, Elektra
A félkegyelmű
Ivanov
Az Arbát meséi
Othello
Colbert
Magyar Dekameron
Tiszták
Antigoné
Kassai polgárok

Szerző

Moliere
Borisz Lavrenyov
Trenyov
Urbán Ernő
Illyés Gyula
Illyés Gyula
Osztrovszkij
Shakespeare
Móricz Zsigmond
Madách Imre
Illyés Gyula
Németh László
Shakespeare
Darvas József
Csehov
Darvas József
Brecht
Dobozy Imre
Shakespeare
O’Neill
Shakespeare
Miroslav Krleza
Németh László
Gorkij
Shakespeare
Illyés Gyula
Gyurkó László
Dosztojevszkij
Csehov
Arbuzov
Shakespeare
Németh László
Heltai Gáspár
Illyés Gyula
Eörsi István
Márai Sándor

Szerep

Cléante
Huston ezredes
Svángya
Ható Ignác
Börcsök József
Kossuth Lajos
Gyikoj
Othello
Zséllyei Balogh Ábel
Ádám
Dózsa György
Galilei
Sir John Falstaff
András
Asztrov
Bónis József
Galilei
Barla
Theseus
James Tyrone
Claudius
Nemes Krizsovec Iván dr.
Hódi Barna
Tyetyerev
Leontes
Kossuth Lajos
Aigiszthosz
Beszélő
Ivanov
Fjodor Kuzmics
Othello
Colbert
Poncianus császár
En Marty atya
Kreon
János mester

Színház

Magyar Színház
Magyar Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Katona József Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Katona József Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Katona József Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Szegedi Szabadtéri Színpad
Nemzeti Színház
Madách Színház
Madách Kamara Színház
Madách Színház
Madách Színház
Madách Színház
Katona József Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Nemzeti Színház
Katona József Színház
Madách Színház
Madách Kamara Színház
Egri Várjáték
Nemzeti Színház
Várszínház
Gyulai Várszínház

A felvétel éve

1950
1950
1951
1951
1952
1953
1954
1954
1954
1955
1956
1957
1959
1959
1960
1961
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1966
1968
1968
1969
1971
1971
1974
1976
1976
1983
1990
19902.
SZÍNHÁZI MŰVEK RÁDIÓFELDOLGOZÁSAI

Az 50-es, 60-es években minden színházi előadást sugárzott a rádió. Sajnos ezek közül csak egy töredék maradt fenn az archívumban, de ami még ennél is sajnálatosabb, hogy ezeket sem sugározzák. Ugyanakkor a 60-as évektől kezdődően egyre több olyan műsort készítettek, amelyben egy színpadi művet kifejezetten rádióra dolgoztak át. Ezek között voltak olyanok is, melyeket a színházak is játszottak, és olyanok, melyek szinte soha nem kerültek színházban bemutatásra. Elsőként az ismert, színházakban gyakran játszott, vagy kifejezetten színpadra szánt, de ott be nem mutatott darabok felsorolása következik.

Bessenyei Ferenc pályájának egyik fontos és érdekes részét képezik ezek a rádióváltozatok. Vannak köztük olyan szerepek, melyeket nagyon szeretett volna színházban is eljátszani – például: Borisz Godunov, Sámson, Macbeth – aztán olyanok, melyeknek színházi változatában más szerepet alakított – például Lucifer, Voronov, Koskin – és sok olyan, melyet a színházban is ő játszott – például Bánk bán, Szakhmáry Zoltán, Fegya, Széchenyi, Dózsa György, Kreón vagy Egressy Gábor Németh László Petőfi Mezőberényben című drámájában (melyet a rádióban 1954-ben, színpadon pedig 1964-ben alakított).
     Ezek között az egyik a legérdekesebb, hogy Vámos László már 1963-ban rá osztotta a Lear király címszerepét (amit ekkor a színházban még Básti Lajos játszott), hogy aztán még kétszer megcsinálják együtt Shakespeare-nek ezt a darabját: Szegeden 1977-ben és a tévében 1978-ban (ez a felvétek dvd-n kapható)..
     Másik érdekesség, hogy miközben Marton Endre a színházban Sinkovits Imrével játszatja Macbeth-t, addig Major Tamás Ferire bízza a rádióváltozat főszerepét. Az archívumban – mely, mint mondtam a bevezetőben, csak egy töredékét őrizte meg a felvételeknek – három olyan darab is van, melyben Feri ugyan játszik, de nem a főszerepet, amit pedig nagy valószínűséggel ő is szívesen játszott volna, és ami – úgymond – kimaradt pályájából, ezek: Tell Vilmos, II. József és Oidipusz király.

      

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Cím

Feledhetetlen 1919
Petőfi Mezőberényben
Bánk bán
Csongor és Tünde
Julius Caesar
Rómeó és Júlia
János király
Coriolanus
Téli rege
Luther
Lear király
Előjáték a Lear királyhoz
Sámson
A pék felesége
Jones császár
Macbeth
Futás
János vitéz
Ljubov Jarovaja
A kör négyszögesítése
Élő holttest
Tell Vilmos
II. József
Elektra
A hős falu
Médeia
Dózsa György
Phaedra
Úri muri
Az ember tragédiája
Széchenyi
Mennyei riport
A pénz rabja
Borisz Godunov
A vihar
Teomachia
A zongora
Égiháború
A kaukázusi krétakör
Doktor Szélpál Margit
Az ember tragédiája
Kivuli
Oidipusz király
Világítók

Szerző

Visnyevszkij
Németh László
Katona József
Vörösmarty Mihály
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
John Osborne
Shakespeare
Molnár Ferenc
Németh László
Marcel Pagnol
O’Neill
Shakespeare
Bulgakov
Petőfi Sándor
Trenyov
Katajev
Tolsztoj
Schiller
Németh László
Euripidész
Lope de Vega
Euripidész
Illyés Gyula
Racine
Móricz Zsigmond
Madách Imre
Németh László
Karinthy Frigyes
Cseng Ting-jü
Puskin
Shakespeare
Weöres Sándor
Füst Milán
Gáspár Margit
Brecht
Balázs Béla
Madách Imre
Yirenkyi
Szophoklész
Kolozsvári Papp László

Szerep

Voronov
Egressy Gábor
Bánk bán
Fejedelem
Brutus
Lőrinc barát
Hubert
Agrippa
Leontes
Hans, Márton apja
Lear király
Bánáti színész
Sámson
A pék
?
Macbeth
Csarnota
Óriás
Koskin
Flavij
Fegya
Attinghausen
Pálffy Károly gróf
Kasztor
Esteban
Kreón
Dózsa György
Theseus
Szakhmáry Zoltán
Lucifer
Széchenyi
az Egyetlen Lény
Sorsok Bírája
Borisz Godunov
Prospero
Kronos
Mühlstadt Artúr
Z.Z.Merkantos
Arszen Kazbeki
Szélpál Bálint
A Föld szelleme
Kumi Mensah
Hirnők
Boldizsár úr

Rendező

Major Tamás
Török Tamás
Major Tamás
Marton Endre
Baksa Soós László
Várkonyi Zoltán
Kazimir Károly
Marton Endre
Varga Géza
Barlay Gusztáv
Vámos László
Vadász Gyula
Cserés Miklós dr.
Barlay Gusztáv
?
Major Tamás
Molnár Mihály
Bozó László
Varga Géza
Gál István
Barlay Gusztáv
Gáti József
Varga Géza
Varga Géza
Török Tamás
Gáti József
Marton Endre
Egri István
Török Tamás
Barlay Gusztáv
Barlay Gusztáv
Marton Frigyes
Bozó László
Varga Géza
Török Tamás
Török Tamás
Emőd György
Siklós Olga
Bozó László
Siklós Olga
Bozó László
Kőváry Katalin
Bozó László
Gáll Ernő

A felvétel éve

1951
1954
1955
1955
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1966
1966
1967
1969
1969
1970
1970
1969
1970
1972
1972
1972
1972
1972
1974
1973
1976
1977
1977
1980
1980
1980
1982
1983
1983
1984
19923.
A RÁDIÓSZÍNHÁZ FELVÉTELEI

Ebbe a kategóriába azok a művek tartoznak, melyek, akár íróik eleve rádióra szántak, akár színműből dolgozták át, megőrizték színházi jellegüket. A Rádiószínház évtizedeken keresztül ontotta a jobbnál jobb darabokat, melyek nagy része elveszett. A megmaradtak közül alig van igazán jelentős. Talán csak Dante Isteni színjátékát, vagy Passuth László és Vészi Endre darabját (melyből egy évvel később Az utolsó kör című film készült, ahol szintén ő játszotta a buszsofőrt) lehet belőlük kiemelni.

      

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cím

Husz és Zsiska
Sybilla barlangjában
Euméniszek
Anna Christie
Holló a hollónak
Turbinék végnapjai
Odüsszeusz bolyongásai
Isteni színjáték
Passzív állomány
Buffó-misztérium
A nagy Hüvelyk Matyi
Hazai tükör
A boszorkány
Hidegvér és fantázia
A tizenegyedik parancsolat
Ha másként nem lehet

Szerző

Alois Jirásek
Passuth László
Aiszkhülosz
O’Neill
Osztrovszkij
Bulgakov
Móricz Zsigmond
Dante
Vészi Endre
Majakovszkij
Henry Fielding
Tamási Áron
Vágó Péter
Urbán Ernő
Mesterházi Lajos
Davidov és Gorgyin

Szerep

Zsiska János
Phobetor
Apollón
Chris Christopherson
Számszon Szilics
Alekszej Turbin
Odüsszeusz
Odysseus
A buszsofőr
Kovács
?
?
Kökény András
Baksa
Zoltán
Zubacsovszkij

Rendező

Képessy József
László Endre
Cserés Miklós dr.
Barlay Gusztáv
Vadász Gyula
Molnár Mihály
László Endre
Bozó László
Cserés Miklós dr.
Marton Frigyes
Marton Frigyes
Gál István
Kőváry Katalin
Solymosi Ottó
Varga Géza
Magos György

A felvétel éve

1956
1961
1962
1962
1962
1961
1964
1965
1966
1967
1969
1972
1973
1974
1974
1982

folytatása hamarosan következik         


VISSZA


     ÉLETE           PÁLYÁJA          SZÍNHÁZ           KEZDŐLAP         EGYÉB          FILM-TV           KÉPGALÉRIA